Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan

DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELANGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN. DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI MAKA KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.